Financiën

Jaarlijks in de maand januari doen de kerken een beroep op uw financiën. Zonder enige vorm van subsidie moeten de kerken zich staande houden.

Onkosten zoals personeel, gebouwen, dagelijks onderhoud en verplichtingen aan de gemeente en overheid in de vorm van belastingaanslagen moeten uit de kerkbalansopbrengst betaald worden. Dat is telkens weer een puzzel, maar de kerk rekent op de gelovigen dat zij een bijdrage willen leveren voor de instandhouding.

Er zijn verschillende manieren om uw toegezegde bijdrage te voldoen.

Voor uitvoerige informatie klik hier

Bankrekeningnummers in de St. Martinusparochie

Aloysius: NL09 INGB 0002 1100 93 t.n.v. Kerkbijdr. St. Martinusparochie locatie Aloysius

Paulus: NL42 INGB 0000 1396 23 t.n.v. Parochiebestuur vd H Apostel Paulus

Gertrudis: NL95 INGB 0000 1129 64 t.n.v. St. Gertrudis Parochie

JOB: NL87 INGB 0000 0193 09 t.n.v. RK Parochiebest H Joh de Doper H Bernardus

Wederkomst: NL20 INGB 0005 1533 67 t.n.v. Kath. Kerkgem Kanaleneiland afd kerkbijdragen

 

zie ook de hierna volgende items.