Diaconale projecten

St.-Martinus is bekend van delen, delen van zijn mantel en delen van zijn geloof.

In Utrecht wil de parochie St.Martinus zoals zijn patroon steun geven aan hen die dat behoeven.

Binnen de parochie zijn bij de geloofsgemeenschappen:

commissie senioren-activiteiten

bezoekgroepen zieken- en bejaarden

werkgroep nazorg bij sterven van een familielid

vervoersdienst ouderen naar kerk en centra

activiteiten voor missie

De parochie participeert in:

stadsdiaconie,

buurtpastoraat Utrecht

De parochie collecteert een of een aantal keren per jaar voor

voedselbank

dak-en huislozen

Cordaid

Miva

Parochiële Caritas Instelling

Er zijn daarnaast:

activiteiten in pastorale centra, in verzorgingshuizen/ ouderenzangkoor Henriëtte in Huize Swellengrebel/ spelletjes middagen

activiteiten voor terre des hommes/ kindervieringen met collecte

contacten met doelgroepen in de wijken Kanaleneiland en Hoograven

mogelijkheden:

individueel oikocredit