Adventactie

ADVENTACTIE

Jaarlijks wordt er een doel vastgesteld waarvoor parochianen en anderen geld beschikbaar stellen. De actie wordt gehouden in de vier weken voorafgaand aan het hoogfeest van Kerstmis.

adventsprojecten

Bij de keuze voor een adventsproject blijken vaak parochianen betrokken te zijn bij een project voor bestrijding van armoede, uitsluiting en onrecht. Deze parochianen zijn we onze eigen wereldwerkers gaan noemen. In de advent mikken we op ondersteuning van de inzet van deze eigen wereldwerkers.:

Elk weekend staat in de hele parochie het project centraal.

Bij de opzet en keuze van een project hebben we het beeld voor ogen van de ster van Bethlehem die haar stralen wereldwijd uitzendt.

De adventsactie sluit aan bij het motto van onze parochie: Delen met elkaar. Deze actie sluit ook aan bij onze opdracht om in de adventstijd de weg te bereiden voor de komst van de Heer. De Heer laat zich immers zien in arme mensen die op onze weg komen. Dat was zo bij Sint Martinus (in die bedelaar) en dat is ook zo bij ons (medemensen die behoeftig zijn).

Bij deze adventsactie maken we geen gebruik van de gewone bankrekening van de parochie maar van een nieuw banknummer voor diaconie:

NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St.-Martinusparochie, Utrecht

De collectes in de 4 zondagse en de nachtmisvieringen van de Advent en Kerstmis zijn voor de Adventsactie.