Diaconie-Johannes-Bernardus

Parochiële Caritas (PCI)

Deze werkgroep is gesprekspartner voor en verleent geldelijke ondersteuning aan groepen (ziekenbezoekgroep, netwerk van contactpersonen) en aan individuele mensen in financiële nood. Ook worden mensen de weg gewezen naar overheidsinstanties voor hulp waarvoor zij in aanmerking komen (schuldsanering, bijzondere bijstand).
U kunt met de parochiële caritas in contact komen via het kerkcentrum.

Werkgroep missie, ontwikkeling en vrede (MOV)

De werkgroep stimuleert en neemt het voortouw bij parochiële activiteiten op gebied van missie, ontwikkeling en vrede, zoals schrijfacties voor Amnesty International, advent- en vastenacties voor projecten in de derde-wereldlanden, week van de missionarissen, vredesweek en wereldmissiedag voor kinderen.