Catechese-Johannes-Bernardus

Werkgroep voorbereiding Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden in projectvorm een aantal kinderen en hun ouders voorbereid op de Eerste Heilige Communie. De werkgroep Eerste Communie zorgt voor de begeleiding van de bijeenkomsten. Op de foto zijn de veertien communicanten van 2009 te zien. Contactpersoon: Angelique Versteegh

Werkgroep voorbereiding H. Vormsel                                           

Onder begeleiding van gastouders worden groepjes jongeren in projectvorm voorbereid op het Vormsel. Op de foto is de vormselgroep van 2009 te zien met de twee begeleiders. Deze jongeren hebben het H. Vormsel ontvangen op de vooravond van Pinksteren. Contactpersoon: Joosje Eelkema