Catechese-Aloysius

JEUGD

Eerste Communie 2017
Eind januari start het Eerste Communieproject. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Ook nieuwsgierig geworden, zit uw kind in groep 4 en wilt u graag dat uw zoon of dochter de Eerste Communie doet, geef hem of haar dan op vóór 1 januari bij het Pastoraal Centrum: secretariaat@parochieutrechtoost.nl. We komen op zondagochtend bijeen van 9.30 tot 10.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties). De eerste communieviering  wordt via de media bekend gemaakt.
Contactpersoon: Jeltje Wassenberg.

Tussen communie en vormsel (covo)
Covo is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan, maar nog niet zijn gevormd. Zij zitten dan in groep 5, 6 en 7 van de basisschool. In groep 4 zijn zij intensief voorbereid op de eerste communie. Daarna duurt het drie jaar voordat zij in groep 8 worden uitgenodigd voor het vormsel. De covo overbrugt die drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel met een eigen programma voor deze groep.
Het ene jaar gaat het over de kerkelijke feesten: Sint Franciscus, Sint Maarten, advent / Kerstmis, carnaval / Aswoensdag / veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren.
Het volgende jaar gaat het over personen uit het Oude Testament: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, David & Goliath en de profeet Amos.
Daarna is er een jaar over symbolen en rituelen in de kerk. Dat doen we aan de hand van onze zintuigen: geuren, kleuren, horen, beweging, licht & donker en voelen.
Na die drie jaar beginnen we weer van voor af aan.
De bijeenkomsten zijn 7x per jaar op vrijdagavond van 19.00-20.15 uur. De avonden hebben een thema en de activiteiten zijn leerzaam, speels en creatief. Sommige kinderen herinneren hun ouders eraan dat ze weer naar de covo-groep willen omdat ze het zo leuk vinden!
Voorbeeld van een avond (thema ‘geuren’): introductiespel – gesprek over geuren – geuren in het dierenrijk – in de kerk wierook aansteken met toelichting daarbij – lied bij de wierook zingen – pauze met iets te drinken – kinderen raden met de ogen dicht wat zij in verschillende bekertjes ruiken.
De data van de bijeenkomsten worden via de media bekend gemaakt.
Contactpersoon: Astrid Poorthuis
Aanmelden via covo@live.nl

Vormsel 2017
De voorbereiding en toeleiding betreft alle kinderen uit een jaargroep. Zij krijgen, mits zij bij de parochie ingeschreven staan, een uitnodiging.
De voorbereiding vindt op verschillende plaatsen in de Sint Martinusparochie plaats.
De toeleiding van het Vormsel vindt plaats op zaterdagavond voor Pinksteren, om 18.30 uur, in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat.

Volwassenencatechese

Geloven thuis
Een gespreksgroep voor ouders die hun kind(eren) in de afgelopen tijd hebben laten dopen. Centraal staat de vraag: hoe vertel ik het mijn kind(eren)? De bijeenkomsten zijn (afwisselend op di- en do-avond) van 20.00-22.00 uur, op het pastoraal centrum. Aanmelden kan via het pastoraal centrum Utrecht-Oost: secretariaat@parochieutrechtoost.nl
Contactpersoon: Annemieke Kleijssen

Huwelijksvoorbereiding
Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt in overleg met het bruidspaar door een lid van het pastoraal team bekeken wie de voorbereiding zal verzorgen. Uitgegaan wordt van twee avonden, die gepland staan. op aanvraag worden de ata verstrekt. op:
Doopcatechese (Martinusbreed)
Voor ouders die hun kind willen laten dopen bestaat de mogelijkheid om zich te verdiepen in het sacrament van het doopsel. Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke doopvoorbereiding.De gemeenschappelijke doopvieringen vinden in de Aloysiuskerk plaats. Data worden bij aanmelding meegedeeld. 

Informatie over data bij:
Pastoraal Centrum
Adriaen van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
tel. 030 – 2515775
secretariaat@parochieutrechtoost.nl

 

 

 

| Website overzicht | Disclaimer | Copyright © —–

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker.