H. ALOYSIUS

Welkom op de subwebsite van de geloofsgemeenschap St.-Aloysius.

De St.-Aloysius behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.-Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de St.-Aloysius wordt verzorgd door het Aloysius Beraad, waarin de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad zitting hebben.

Actuele informatie kunt u vinden rechts eerste “tab”: Rondom de Koepel.

Algemene informatie van de parochie St.-Martinus vindt u op deze website.

Het kerkcentrum is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 10.00- 12.00 uur,

___________________________________________________________

Z: Voor ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart kunt u de kerk of 06-51 29 36 31 bellen.

A: Pastoraal Centrum: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

T: 030-251 57 75

E: secretariaat@parochieutrechtoost.nl

B: Kerkbalans: NL09 INGB 0002 1100 93

    Overige betalingen: NL47 RABO 0123 2463 42     

W: http://www.stmartinusutrecht.nl/aloysius/: redactie subwebsite: Ineke Holsteijn

P: Martinus Magazine, redactie parochieblad/pagina Aloysius: Jacqueline Wagemakers