Divers-Aloysius

Het secretariaat is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ons dan telefonisch bereiken op 030-251 57 75. U kunt tijdens deze openingsuren natuurlijk ook langskomen op het Pastoraal Centrum.

In het weekend zijn de vieringen zaterdag 18.00 uur en zondag 09.30 uur, zie ook schema weekendvieringen.

Antoniuskapel Tussen de ingangen van kerk en Pastoraal Centrum vindt u de Antoniuskapel. Op maandagochtend om 8.00 uur vindt hier een viering plaats. En ook op dinsdagochtend en vrijdagochtend om 10.00 uur is er een viering voor ouderen.

   Voor verhuur van kerk, kapel of een van de zalen van het centrum kunt u contact opnemen met 030-2515775.