Agenda en Weekbericht

verschenen op de vrijdag voor het begin van de week

MARTINUS ACTUEEL NIEUWS

AGENDA
september 2017

16 Za Start vredesweek 2017
24 Zo 10.00 TUIN Oecumenische viering, PAU met Tuindorpkerk
25 Ma 20.00 ALO Tweede avond voorbereiding doopsel van kinderen: pastor K. Smits
26 Di ALO Bezorging Parochieblad
26 Di 20.00 ALO Commissie financiën

PAROCHIELEVEN
Wederkomst des Heren
Op woensdag 13 september is in de leeftijd van 89 jaar overleden mevrouw Cornelia Hendrika (Corrie) Schröer-Schuurman. Zij woonde Rooseveltlaan 726. Haar uitvaart vindt plaats op donderdag 21 september om 10.45 uur in de aula van Den en Rust in Bilthoven.
TEAMBERICHTEN

Sant’Egidio – gebedsdienst Vrede, vrijdag 15 september 19.30 uur
Op de vrijdagavond 15 september 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). Deze vrijdag staat het gebed in het teken van vrede.

St. Martinusparochie Utrecht helpt Sint Maarten
De St. Martinusparochie Utrecht is geraakt door de gevolgen van de orkaan die het leven van de inwoners van Sint Maarten helemaal op de kop heeft gezet. Wij willen hun nood delen en hulp bieden. In het weekend 16-17 september bestemmen wij de collecte in de vieringen voor steun aan Sint Maarten en ook zullen wij bidden om kracht voor de mensen die hun leven weer op moeten bouwen en treuren om verlies.
Ook is het mogelijk om een bijdrage per bank over te maken: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus, diaconie. Samen met de opbrengst van de collecte in de kerken wordt het geld aan de hulporganisatie gestort.

Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West, zondag 17 september
In de Vredesweek, van 16-24 september organiseren verschillende religieuze groepen in Utrecht-West op zondag 17 september een programma van ontmoeting en vreedzaam samenleven.
10.00 uur Dominicuskerk (Palestrinastraat1): gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen Dominicus en Antonius) en de Protestantse Wijkgemeente in Utrecht-West.
11.45 uur Dominicuskerk: film van interview Jacques Mourad, Syrische monnik die gevangene was van IS en van het Syrische regime. Aansluitend nagesprek tijdens wandeling naar de Voorkamer waar een lunch wordt aangeboden.
13.00 uur De Voorkamer (Kanaalstraat 225): programma met muziek en theater verzorgd door vluchtelingen .
14.45 uur Antoniuskerk, (Kanaalstraat 200): interreligieuze gebedssamenkomst, voorbereid door mensen uit moskee, kerk en synagoge. Na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en koffie. Informatie bij G.J. Westerveld, e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078.
Vredesweek kinderen: Dromen over vrede, zondag 17 september 9.30-11.00 uur
Droom jij ook over een wereld waar mensen elkaar helpen, en iedereen mee mag doen? Tijdens de jaarlijkse vredesweek kun je zelf jouw droom over vrede laten zien. Je bent welkom voor een leuk morgenprogramma.
Kinderen van 8 tot 14: zondag 17 september 9.30-11.00 uur parochiecentrum van de Aloysiuskerk. (de eerder aangekondigde activiteit voor tieners kan niet doorgaan).

Vredesweek 17-24 september: start ‘Walk of Peace Utrecht 2018’, maandag 18 september 19.30 uur
In de vredesweek van 2017, wordt op maandagavond 18 september, in de Geertekerk de aftrap geven voor de Utrechtse trektocht naar vrede. U bent uitgenodigd deel te nemen in een netwerkgroep, of op andere wijze betrokken te raken, mee te denken of te dromen. Het wordt een creatieve en inspirerende avond. Op weg naar 23 september 2018, waarbij steeds meer inwoners en organisaties in Utrecht uitgedaagd worden om mee te gaan doen. Om samen in een ‘stad in verandering’, het uiterste te doen om de vrede te blijven zoeken.
Maandag 18 september, Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht. 19.30-22.00 uur – www.walkofpeace.net.

Open dag AZC’s Utrecht, zaterdag 23 september 12.00 tot 16.00 uur
Op zaterdag 23 september houden de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van 12.00 tot 16.00 uur. Het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan (Oog in Al) en aan de Einsteindreef (Overvecht) nodigen iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen. In verband met het gebrek aan parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie: www.azc.nl

 

Oproep voor slaapplaatsen
Door gebrek aan opvangcapaciteit heeft een jonge vluchteling uit Iran in Utrecht ’s nachts geen slaapplaats meer. Wie helpt deze jongen aan onderdak? Informatie en aanbiedingen bij pastor Gerrit Jan Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl.

MEDEDELINGEN
In tegenstelling tot wat in het Magazine Tussentijds staat vermeld, beginnen de vieringen in de St. Aloysiuskerk op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 09.30 uur.
De vieringen in de Johannes-Bernardus op zondag 24 september én op zondag 1 oktober beginnen om 11.00 uur, de viering op zondag 17 september begint om 10.30 uur.

Zaterdagavond in de Aloysius-Antoniuskapel
We gaan in de viering op zoek naar de betekenis van visioenen in onze zoektocht naar vrede. Geloven we nog in visioenen? Inspireren ze ons nog en geven ze richting aan wat we denken, doen en zeggen? Zijn visioenen krachtige wapens tegen het kwaad en het cynisme?
De bijbel staat vol visioenen als houvast voor het geloof in Gods toekomst die ons is beloofd. Wat zou de betekenis zijn van visioenen voor christenen in Syrië of in Zuid-Sudan? Zouden ze die stukken uit de Bijbel maar overslaan of juist beter lezen? En wat is de betekenis van de visioenen van Gods koninkrijk voor ons dagelijks doen en laten? Is het visioen alleen maar iets van veel later en ver weg of ook van hier en nu? Graag nodig ik U uit om zaterdagavond 16 september 18.00 uur in de Aloysiuskerk (Antoniuskapel) daarover met elkaar na te denken en te luisteren naar de Schrift.

Marialof, zondag 1 oktober 15.30 uur rk Barbarakerk Nieuwegein
De Utrechtse Broederschap O.L.Vrouw van Kevelaer nodigt u voor het Marialof ter afsluiting van onze bedevaart naar Kevelaer. Op zondag 1 oktober 2017 om 15.30 uur in R.K. Barbarakerk, Koninginnenlaan 3, 3433 CT Nieuwegein (Vreeswijk).
Al sinds 1740 gaan pelgrims uit Utrecht en wijde omstreken jaarlijks in augustus op weg naar Kevelaer. Dit jaar zijn we op 17 en 18 augustus met 250 pelgrims naar Kevelaer geweest. Ook in het Marialof zingen we samen de aloude Marialiederen. We groeten Maria en danken haar voor haar voorspraak en steun. Graag nodigen we u uit om het Marialof met ons mee te vieren.

Jaarlijkse Franciscusviering, dinsdag 3 oktober 19.00 uur Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Op dinsdag 3 oktober 2017 om 19.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, ingang Adriaen van Ostadelaan 2 in Utrecht. Het gaat om een wake op de avond van Franciscus’ sterven. We laten ons hierbij leiden door het verhaal van Thomas van Celano, de biograaf van Franciscus.
Iedereen van jong tot oud die deze dienst mee wil vieren is van harte welkom. Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse Beweging. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten van de viering te dekken.
Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt vooraf aan de viering ingezameld. Meer info bij Mia Maesen, e-mail: maesen.mia@franciscanessen.nl. Graag tot ziens op dinsdag 3 oktober.