Actueel nieuws uit de parochie

01. De verkoop van de Wederkomst des Herenkerk is geschied. Er zal een groot gezondheidscentrum komen. De kerk is voor de verkoop door kardinaal Eijk aan de eredienst  onttrokken. Gelukkig kan de geloofsgemeenschap op het Kanaleneiland blijven vieren in het gebouw van het Leger des Heils naast de kerk. 17-05-17

02. Voor het uitvaartbeleid bestaat een richtlijn waarin beschreven staat wie de uitvaart kan doen. Wanneer  iemand anders wordt voorgedragen dan degenen  die in de richtlijn zijn genoemd valt de beslissing onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team.

03. De locatieraden en pastoraatgroepen kunnen na de grote fusie omgevormd worden tot één orgaan te weten naam kerk beraad. zie item Gemeenschapsraad, 02-06-17

04.De parochie wil de Surinaamse-Antilliaanse geloofsgemeenschap blijven faciliteren, 09-05-17

05. Er zal door bestuur en team getracht worden regelmatig contact te hebben en te houden met diverse christelijke groeperingen, 09-05-17

06. Het bestuur zal na een gebruik van twee jaar door de Wedekomstgemeenschap het verblijf Bij Bosshardt evalueren, 09-05-17

07. Langzamerhand zijn de diverse commissies van een organisatie voor geheel RK.Utrecht tot een eindresultaat gekomen, in september zal als een van de resultaten een parochieblad voor de gehele stad uitkomen,13-06-17