Liturgie Johannes-Bernardus

Liturgisch Beraad
In dit beraad zijn alle liturgische werkgroepen en bij de liturgie betrokken personen vertegenwoordigd. De voornaamste taken zijn het (halfjaarlijks) plannen/afstemmen en evalueren van de liturgische vieringen. Het beraad kan ook adviseren over de koers van de liturgie voor een bepaalde periode. Coördinator: Madeleine Bogaerts

Liedgroep
Deze groep kiest, aan de hand van de teksten van de zondag (of aan de hand van een gekozen thema), de gezangen voor de meeste vieringen waarin het gemengd koor of het Lunettenkoor zingen. Dirigenten en organisten zijn hierdoor tijdig op de hoogte van het gewenste repertoire.

Kindercrèche
Voor kinderen onder de 4 jaar wordt er bij speciale gelegenheden zoals de gezinsviering met Kerstmis en Pasen crèche gehouden in een ruimte van het kerkcentrum. Verder kan er op verzoek ook een crèche zijn. Coördinator: Gré Oomen

Misdienaars
De misdienaarsvereniging Mijobe bestaat uit jongens en meisjes die assisteren bij de vieringen. Coördinatie: Brigith en Jennifer Boeddhoe

Lectorencollege
Doorgaans worden in alle weekendvieringen door een lid van dit college de eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen gelezen. Ook wordt geassisteerd bij het uitreiken van de communie. Coördinator: Henny Oomen

Collectantencollege
In alle weekendvieringen worden de gasten/deelnemers bij binnenkomst door twee collectanten verwelkomd en van zangbundel en liturgieboekje voorzien. Uiteraard verzorgen zij ook de collecte. Secretaris: Jan Arie van Garderen

Kostersgilde
De parochie kan een beroep doen op vier kosters. Openen en sluiten van het kerkcentrum en zorgdragen voor een organisatorisch goed verloop van vieringen zijn hun voornaamste taken. Coördinator: vacature

Werkgroep kerkversiering
Het verzorgen van bloemen en planten en het maken van bloemstukken en versieringen zijn de voornaamste taken van de werkgroep kerkversiering. Coördinator: Gré Oomen

Cantoren en organisten
Als er geen koor aanwezig is in een viering, dan kan er een beroep gedaan worden op enkele cantoren en organisten om de samenzang te ondersteunen