Diaconie-Aloysius

Jaarcontactbijeenkomst diaconie Jaarlijks komen alle betrokkenen uit het werkveld diaconie bijeen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Contactpersoon: de heer Frans Joosten

Kerngroep diaconie De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de catechese, zorgt jaarlijks voor een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten, voor een programma voor het nieuwe seizoen en voor een ontwikkelplan. Contactpersoon: Frans Joosten.

Parochiële Caritas Instelling De Parochiële Caritas Instelling stelt financiën beschikbaar voor het caritatieve werk in onze parochie en activiteiten in het werkveld diaconie.
Voor de solidariteit met anderen maken we onderscheid in drie gebieden waar mensen onze hulp kunnen gebruiken:
-mensen uit onze wijk
-mensen in de stad-Utrecht.
-mensen uit de derde wereld
Deze hulp kan financieel van aard zijn. Daartoe beschikt de parochiele caritas instelling over een budget, dat jaarlijks via de kerstcollecte wordt aangevuld. de hulp kan ook immaterieel zijn door onze solidariteit te laten blijken door aanwezigheid en aandacht.
Waar u weet heeft van mensen die directe financiële steun nodig hebben kunt u  een melding bij een van de leden van het pastorale team. Iedereen kan er zeker van zijn dat persoonlijke kwesties in goed vertrouwen worden behandeld

Missie Ontwikkeling Vrede  De afkorting M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, de vraagstukken waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. Onze taak wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de vredesweek in september, op Wereldmissiedag in oktober, bij de actie in de advent, tijdens de vastenactie in de veertigdagentijd en bij onze inspanningen voor de Nederlandse Missionarissen. Contactpersoon:

Ouderenbezoekgroep Contactpersoon: Zr. M. Kanters/Nico Harmsen

Kerstattenties Deze attenties, in de vorm van een plant, worden rond de kerstdagen gebracht bij parochianen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn naar de kerk te komen. De adressen van de planten worden opgegeven door de wijkcontactpersonen (die ook voor de verspreiding van de planten zorgen) maar u kunt zelf ook een adres doorgeven van een parochiaan.
Meer informatie via het secretariaat.

Palmpasen De scoutinggroep Utrecht-Oost organiseert jaarlijks het maken en bezorgen van de traditionele Palmpaasstokken. Kinderen brengen de stokken naar ouderen en zieken. Contactpersoon: de heer H. Wassing

Amnesty International Contactpersoon: mevrouw L. van Dam

Hoogstraat Contactpersoon:

Bezoekgroep Swellengrebel Contactpersoon: Zr. M. Kanters