Wederkomst-Beraad

Het Wederkomst des Heren-Beraad regelt, binnen het kader van het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de begroting, de praktische gang van zaken. Hieronder wordt de dagelijkse zorg voor het gebouw, liturgie, diaconie, catechese en parochie-opbouw verstaan. Zie ook Gemeenschaps-Beraad onder bestuur.

De leden van het Beraad zijn:

Henny Pelman, secretaris, algemene zaken,

Rob Segers, administratie, financiën,

Ria Werdler liturgie,

Lydie van Dijk, opbouw

Frans van Beuningen, communicatie,

Yvonne van den Brink, gemeenschapsopbouw