Liturgie-Aloysius

In deze rubriek zijn de werkgroepen vermeld die direct betrokken zijn bij de vieringen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat 030- 251 57 75

Kerngroep liturgie  De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de liturgie, zorgt jaarlijks voor een evaluatie, voor een programma voor het volgende seizoen en voor een ontwikkelplan. Contactpersoon: de heer Sander Funcke

Cantorgroep De cantores luisteren de viering per toerbeurt op als er geen koor aanwezig is. Contactpersoon: de heer Frans Saarberg.

Gemengd Koor (25-75 jaar) Het repertoire van het Gemengd koor bestaat uit Nederlands en Latijn/Gregoriaans. Ongeveer twee keer per maand verzorgen de dames en heren van dit koor de zang bij een weekendviering. Daarnaast zingt het koor enkele malen per jaar samen met Mixtuur in vieringen voor de hele parochie. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De repetitie is op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Contactpersoon: de heer Hans Keller.

Klein gemengd koor Het Klein Gemengd Koor verzorgt voornamelijk rouw- en trouwdiensten. De repetitie is elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Contactpersoon: mevrouw Siny van Oostrum.

Schola Aloysii Dit koor bestaat voornamelijk uit heren van het Gemengd Koor. Elke tweede zondag van de maand ondersteunen zij de viering met Gregoriaanse gezangen. Contactpersoon: de heer Bas van Oostrum.

 Mixtuur (ca 20-60 jaar) Mixtuur is één van de koren van onze parochie. Het koor is als jongerenkoor opgericht op moederdag 9 mei 1969. Het koor heeft momenteel 25 leden met een leeftijd van gemiddeld 44 jaar. Sebastian Holz is onze dirigent, Wim Does is onze organist en pianist. Beiden hebben een professionele muzikale opleiding gevolgd. We repeteren iedere donderdagavond van 20:15 -uur tot 21:45 uur. Daarna drinken we koffie of thee en praten we bij. Heb je zin om mee te zingen, kom dan eens naar een repetitie.We repeteren in de Aloysiuskerk en op de koorzolder van de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht. Contactpersoon: Maaike Hart.

Kinderkoor (6-12 jaar) Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar kunnen meezingen in het Kinderkoor. Het koor zingt tijdens de maandelijkse gezinsvieringen en tijdens de extra gezinsvieringen op paaszondag en Kerstavond. Ook op Goede Vrijdag en op het feest van de Eerste Communie zingen de kinderen uit volle borst!. De repetitie is op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (behalve schoolvakanties!) Contactpersoon: mevrouw Relinde Tax.

Gezinsvieringen. Maandelijks is er een gezinsviering voor gezinnen met jonge kinderen. Contactpersoon: mevrouw Relinde Tax.

Gebedsvieringen In de maanden september t/m juni is er elke woensdagavond om 19 uur een kleine viering in de Antoniuskapel. Iedereen is er welkom. Voor wie dat wil is er na afloop ontmoeting met koffie en thee. Contactpersoon: Tine Esselink – t.esselink@casema.nl

Muzikaal Thema Vesper (MTV) Om de maand is er op de tweede zaterdag van de maand een MTV. Religieuze muziek staat hierin centraal, uitgevoerd door afwisselend een bijzonder ensemble, solisten en/of meerdere muziekinstrumenten. Vaak is er ook een kleine overweging. Aanvang: 18.00 uur. Contactpersoon: Sebastiaan Holz.

Ziekencommunie Contactpersoon: de heer Nico Harmsen.

Gezamenlijke ziekenzalving Jaarlijks in de maand september is er gelegenheid om mee te doen aan de gezamenlijke ziekenzalving.

Lectoren De lectoren verzorgen per toerbeurt de lezingen tijdens de weekendvieringen en assisteren bij het uitreiken van de Communie. De lectoren komen driemaal per jaar bijeen om de beurten te verdelen en zich te bezinnen op een liturgisch thema of bijbeltekst. Ook wordt er geoefend met het lezen van de verschillende teksten Contactpersoon: Carine Schots.

Misdienaars en acolyten Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Ze zijn dragers van kaarsen, doen een deel van de collecte en assisteren bij het klaarmaken van de tafel. De acolyt is als ceremoniemeester onmisbaar tijdens de vieringen. Contactpersoon: Ramón Noomen.

 Collectanten De collectanten zorgen voor het innen van de materiële gaven die de kerk zo hard nodig heeft. Op feestdagen leiden ze onder andere de communiegang in goede banen. Contactpersoon: de heer H. Oude Groen.

Kostersteam Beheren, versieren, bewaken van de kerk; het klaarzetten van alle benodigdheden voor de eredienst; de kosters zijn een onmisbare schakel. Contactpersoon: dhr. Frans Saarberg.