Print deze pagina

Welkom bij de St. Martinusparochie Utrecht

Fijn dat u de website van de St.Martinusparochie bezoekt.

De parochie heeft vijf geloofsgemeenschappen die op de bovenlijn zijn genoemd en die een deel van deze website met nieuws verzorgen.

Het logo van de parochie ziet u hier naast, tik er op en u leest wie Martinus was.

In de linkse kolom vindt u informatie en de rubriek 'Actueel' waar mededelingen worden vermeld.

Voor aparte onderwerpen kunt u ook naar de lijst snel, zie onder, zoeken gaan. __________________________________________________________________________________________

weekendvieringensnel zoeken noodnummer 06 51 29 36 31 ___________________________________________________________________________

ASWOENSDAG

BEDENK MENS DAT GIJ STOF ZIJT EN TOT STOF ZULT WEDERKEREN.

EEN KRUIS VAN WAT GEWIJDE AS,

DOOR PRIESTERHANDEN NEERGESCHREVEN

ALS TEKEN VAN VERGANK'LIJKHEID

EN HET ONSTERFELIJKE LEVEN

VEERTIGDAGENTIJD - VASTENWEKEN

SAMEN MET ALLE RK. GELOOFSGEMEENSCHAPEN VAN UTRECHT GAAN WIJ DENKEN EN VERZAMELEN.

OPBRENGST VAN DE VASTENACTIE ZAL VOOR STUDENTEN IN NOORD IRAK ZIJN.

bisschop Mirkis in Kirkuk.informatie lees verder....


TASTEND GELOVEN

EEN OVERWEGING UIT DE SERIE "Muzkale Thema Vesper",lees

 

BELANGRIJK:

VERZOEK VAN DE AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT AAN ALLE PAROCHIANEN

TOT DEELNAME AN DE INTERNETCONSULTANTE VAN DE OVERHEID

INZAKE DE SILA-REGELING INCLUSIEF INSTRUCTIE, lees hier

 

BEDEVAART naar FATIMA


lees programma en tijdstippen van de bedevaart, klik hier. vóór-informatie op vrijdag 3 maart klik hier


STILE OMGANG,

ALGEMENE INFORMATIE klik hier en AANMELDEN  18-19 maart klik hier.

lopend naar de Stille Omgang klik hier

_____________________________________________________________________________

op-en aanmerkingen voor deze website te zenden naar publiciteit@stmartinusutrecht.
voor websitedelen van geloofsgemeenschappen gelieve daarheen uw bericht te zenden.