Print deze pagina

Welkom bij de St. Martinusparochie Utrecht


Fijn dat u de website van de St.Martinusparochie bezoekt.

De parochie heeft vijf geloofsgemeenschappen die op de bovenlijn zijn

genoemd en die een deel van deze website met nieuws verzorgen.

Het logo van de parochie ziet u rechts, tik er op en u leest wie Martinus was.

In de linkse kolom vindt u diverse onderdelen met informatie en ook

de rubriek 'Actueel' waar mededelingen worden vermeld.

noodnummer 06-51 29 36 31

___________________________________________________________________________

Informatie over diverse onderwerpen vindt u hieronder. 

Preek van de week    Jongeren.     Film.      Foto's.      Weekendvieringen.      Snel zoeken

gluren bij de buren: Salvator,    Ludgerus,    Gerardus Majella,    Licht van Christus
________________________________________________________________________________________

RK. UTRECHT LAAT DE KOMENDE TIJD ZIEN DAT DE AANDACHT VERDER GAAT DAN DE STAD. DE UTRECHTSE PAROCHIES STARTEN EEN GROOTSCHALIG PROJECT.

HET MIDDEN OOSTEN EN DAN MET NAME SYRIË EN NOORD-IRAK VRAGEN DAGELIJKS VIA DE TV ONZE AANDACHT.

CHRISTENEN ZIJN IN DAT MEERZIJDIGE OORLOGSGEWELD IN DEZE LANDEN HEEL VAAK SLACHTOFFER, WANT HET IS ZOALS DE PAUS ZEGT: HET IS GEEN STRIJD TUSSEN LANDEN MAAR TUSSEN OPVATTINGEN

CHRISTENEN EN NIET-CHRISTENEN VAN GOEDE WIL WORDEN ONOPHOUDELIJK GETROFFEN DOOR GEWELD VAN GROOTMACHTEN EN OPSTANDELINGEN.

EN WIJ WESTERLINGEN ZIEN HET OP TELEVISIE EN WIJ KIJKEN ER NAAR.

WAT KUNNEN WIJ DOEN?

LEES HET hier EN ZIE

DE KORTE FILMS WAARIN Mgr.YUSUF MIRKIS, UIT NOORD-AFRIKA, SPREEKT OVER:

VREDE SAMENWERKEN    STUDENTEN    SAMENLEVEN    HOOP

____________________________________________________________________________________

VREDESWEEK VAN 17 SEPTEMBER TOT EN MET 25 SEPTEMBER

UITNODIGING VOOR EEN INTERRELIGIEUZE VIERING

________________________________________________________________________________________

Voor het Nederlandse taalgebied is een nieuwe tekst van het ONZE VADER na jarenlange studie vastgesteld.

De eerste zondag van de Advent 2016, 27 november, zal de tekst worden gebruikt in Nederland en België - nederlandstalig.

U kunt in de rubriek Film (Katholiek Leven) tekst en muziek horen.

U kunt de komende weken ook de nieuwe versie lezen in: hier

________________________________________________________________________________________

Bedevaart naar Rome, heel bijzonder.

zie kolom nieuws hier naast en ook hier


___________________________________________________________________________________________

op-en aanmerkingen voor deze website te zenden naar publiciteit@stmartinusutrecht.
voor websitedelen van geloofsgemeenschappen gelieve daarheen uw bericht te zenden.