Print deze pagina

Welkom bij de St. Martinusparochie Utrecht


Fijn dat u de website van de St.Martinusparochie bezoekt.

De parochie heeft vijf geloofsgemeenschappen die op de bovenlijn zijn

genoemd en die een deel van deze website met nieuws verzorgen.

Het logo van de parochie ziet u rechts, tik er op en u leest wie Martinus

was In de linkse kolom vindt u informatie en de rubriek 'Actueel' waar

mededelingen worden vermeld.

U kunt ook gebruik maken van de lijst snel zoeken

noodnummer 06-51 29 36 31.

weekendvieringen en kerstvieringen ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ADVENTSACTIE IN DE STAD UTRECHT

RK.Utrecht laat in de advent-en kersttijd zien dat de aandacht verder gaat dan de stad. De Utrechtse parochies starten een project om hulp te bieden aan het Midden Oosten en dan met name Syrië en Noord Irak. Dagelijks worden deze gebieden via de TV onder onze aandacht gebracht.

Christenen zijn in dat meerzijdige oorlogsgeweld vaak slachtoffer, want het is zoals de Paus zegt: "het is geen strijd tussen landen maar tussen opvattingen/religieuse stromingen".

DOEL VAN DE ADVENTSACTIE lees hier.

op de foto bisschop Mirkis die in een aantal filmpjes zijn werk en inzet in Irak laat zien

over vrede.     over samenwerken.     over studenten.    over samenwonen.    over hoop.

interview met mgr. MIRKIS over vluchtelingenopvang in de regio .............

....................................................................EN TOCH IS ER HOOP IN KIRKUK

______________________________________________________________________________________

EVENALS VOORGAANDE JAREN IS ER OOK VOOR 2016 EEN SPECIALE ADVENTSMAP GEMAAKT DIE GEBUIKT WORDT BIJ DE WEEKENDVIERINGEN

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


wij bidden in de advent om licht

voor die wijde onrustige wereld

en voor de stad waarin wij wonen.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

op-en aanmerkingen voor deze website te zenden naar publiciteit@stmartinusutrecht.
voor websitedelen van geloofsgemeenschappen gelieve daarheen uw bericht te zenden.