St.-MARTINUS

De redactie van de Martinuswebsite ontvangt behoudens de informatiebrieven van het centraal secretariaat en de wekelijkse mededelingen van enkele geloofsgemeenschappen niet of nauwelijks informatie van derden. Door deze situatie kan de Martinuswebsite onvoldoende actueel blijven. De redactie heeft daarom besloten de werkzaamheden voor de Martinuswebsite te beëindigen. u kunt informatie vinden op www.  Katholiek Utrecht