St.-MARTINUS

 U bevindt zich op de afgeslankte website van de St. Martinusparochie te Utrecht, die  samenwerkt met de Salvatorparochie en de St.-Ludgerusparochie. Veel informatie ( voor zover mogelijk) kunt u vinden op: http://www.katholiekutrecht.nl en tijdelijk aanvullend totdat alles over gezet is, op www.stmartinusutrecht.nl waar diverse items in de blauwe balk bovenaan de onderwerpen aangeven die zijn opgenomen.


 

VASTENBRIEF 2018: “Met Christus op weg naar Pasen”  lees hier  1402

———————————————————————————————————————– 

♣ overwegingen en preken, zie

Weekend vieringen maart 2018 , zie ook parochieblad Tussentijds

————————————————————————————————————————

          KERKBIJDRAGE…  …  EN ANBI.    

            voor uitleg en formulieren, tik op de kerk, voor parochie informatie tik op ANBI  

=====================================================================

** Het pastoraal team heeft in een degelijk en goed verwoord document  de pastorale visie vastgelegd. De titel van het document is ‘Blijf bij ons Heer’ en is op 14 maart jl. aan de samenwerkende parochies van Utrecht gepresenteerd. Het is de bedoeling het document in de geloofsgemeenschappen te bespreken.

U kunt het document verkrijgen door het onderstaande aan te tikken

Blijf bij ons Heer – Pastorale visie 2018-19=========================================================================================


VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE, GEBEDSACTIE OP BEPAALDE DAGEN, lees hier

Utrechtse Lourdesreis lees verder  en ook Lourdes 1   Lourdes 2,   Lourdes 3   Lourdes 4

 **KRUISWEG VAN BARMHARTIGHEID, VRIJDAG 30 MAART 15.00 UUR VANAF GEERTEKERKHOF
Ook dit jaar weer is het mogelijk op Goede vrijdag om 15.00 uur het lijden van Jezus te gedenken door een biddende wandeling te maken door de binnenstad van Utrecht. De tocht staat stil op plekken waar het leven van mensen werd bedreigd of behoed, waar vrede wordt en werd gezocht of verjaagd. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor. Verzamelen op het Geertekerkhof bij de Vredespaal. De kruisweg wordt besloten met een gebed onder het kruis in de Domkerk.

 

 

 

   

 

.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               

                                                     

               

 

                                 

U kunt reageren of opmerkingen sturen naar:    e-mailadres: publiciteit@stmartinusutrecht.nl