St.-MARTINUS

 U bevindt zich op de afgeslankte website van de St. Martinusparochie te Utrecht, die  samenwerkt met de Salvatorparochie en de St.-Ludgerusparochie. Veel informatie ( voor zover mogelijk) kunt u vinden op: http://www.katholiekutrecht.nl en tijdelijk aanvullend totdat alles over gezet is, op www.stmartinusutrecht.nl waar diverse items in de blauwe balk bovenaan de onderwerpen aangeven die zijn opgenomen.

———————————————————————————————————————————

♣ overwegingen en preken, zie

Weekend vieringen januari 2018, zie ook parochieblad Tussentijds

———————————————————————————————————————————

♣          KERKBIJDRAGE…  …  EN ANBI.    

            voor uitleg en formulieren, tik op de kerk, voor parochie informatie tik op ANBI  

  speciale uitzending op 20 januari lees verder  kerkbalans

———————————————————————————————————————————-

♠ Decreet personele unie  PCI Salvator, PCI St. Ludgerus en PCI St. Martinus per 1-1-2018

 Bevordering van informatie en bekendmaking van activiteiten van de drie parochies in Utrecht gebeurt door een gezamenlijke NIEUWSBRIEF te publiceren. Zie in de zijkant onder actueel nieuws 2018-03

 Vormsel jongeren 2018 – ouderavond maandag 8 januari 2018

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE, GEBEDSACTIE OP BEPAALDE DAGEN, lees hie

Utrechtse Lourdesreis lees verder

Leesgroep Avinoe, het Onze Vader, lees verder

Stille omgang tik hier

♠ Internatioale Bidweek. zie dagen en uren in rubriek agenda

 

 

   

 

.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               

                                                     

               

 

                                 

U kunt reageren of opmerkingen sturen naar:    e-mailadres: publiciteit@stmartinusutrecht.nl