St.-MARTINUS

De redactie van de Martinus-website ontvangt behoudens de informatiebrieven van het centraal secretariaat en de wekelijkse mededelingen van enkele geloofsgemeenschappen niet of nauwelijks informatie van derden. Door deze situatie kan de Martinus-website onvoldoende actueel blijven. Klaarblijkelijk heeft men ( afdeling communicatie) niet de behoefte, nu alle informatie op de website van Katholiek Utrecht staat, de redactie van de Martinuswebsite daarover in te lichten. Dit betekent in concreto dat deze website niet meer functioneert en derhalve met ingang van 1 juni uit de lucht is.

Wel worden de wekelijkse berichten van enkele geloofsgemeenschappen en de gehouden overwegingen tot het moment van overstap gepubliceerd.


            

 

 

 

 


                                                             U kunt reageren of opmerkingen sturen naar:  030-2546147