St.-MARTINUS

De redactie van de Martinus-website ontvangt behoudens de informatiebrieven van het centraal secretariaat en de wekelijkse mededelingen van enkele geloofs-gemeenschappen niet of nauwelijks informatie van derden. Door deze situatie kan de Martinus-website onvoldoende actueel blijven.

Informatie van de geloofsgemeenschappen

St. Aloysius,  St. Gertrudis, H. Johannes-Bernardus, H. Paulus     Wederkomst des Heren

en berichten van de drie samenwerkende parochies en actueel nieuws uit de Martinusparochie

vindt u in de kolom aan de rechterkant van deze pagina.

zie verder: http://www.katholiekutrecht.nl .


PINKSTEREN                                                             

Dit is een dag van talen,
van tongen, kracht en vuur,
van vrijer ademhalen,
van moed en avontuur.

De Geest vanuit den hoge
is tot ons neergedaald.
Hij heeft ons hart bewogen.
Zijn licht heeft ons omstraald.

Gods Geest vervult de aarde,
de aarde met zijn stem.
De vrees in ons bedaarde
en zie, wij loven Hem.

 


                               

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE RK. STAD UTRECHT   lees

Op zondag 3 juni is er een afscheidsviering waarin Ton Huitink en Gert Jan Westerveld het pastorale team vaarwel zeggen. De viering begint om 10.30 uur in de Aloysiuskerk en na afloop is er een afscheidsreceptie.

Een afscheid dat groots gevierd moet worden uit dankbaarheid jegens beiden want zij beiden hebben ieder met alles wat in hun vermogen lag zich ingezet voor de Utrechtse kerk en de geloofsgemeenschappen ondanks de tegenstroom en afkalving van het gelovige deel.

Ton Huitink als ervaren bestuurder heeft veel wegen aangewezen waarlangs gedacht en gewerkt moest worden om tot een evenwichtige en werkzame stadsparochie uit te groeien. Het is nog lang niet kaar maar het groeimodel is er.

Gert Jan Westerveld zou je de bijnaam van “Mister Diaconie” kunnen geven, Grote inzet en betrokkenheid bij alles wat diaconaal te doen of te organiseren was. Gevoel voorde medemens in welke omstandigheid ook was zijn drijfveer.

Twee mannen die vanuit hun pastorale functie samen met anderen leiding hebben gegeven om het Utrechtse geloofsleven body te geven. Dankbaar en met verdriet over het afscheid zijn wij,  maar wij zullen doorgaan. ja met zijn allen. De vaart zit er in en nu verder roeien onder leiding van onze nieuwe pastoor Hans Boogers.

Nico Harmsen

 

——————————————————————————————————————– 

♣ overwegingen en preken, zie

Weekend vieringen , zie ook parochieblad Tussentijds

 

———————————————————————————————————————-

          KERKBIJDRAGE…  …  EN ANBI.    

            voor uitleg en formulieren, tik op de kerk, voor parochie informatie tik op ANBI  

=====================================================================

** Het pastoraal team heeft in een degelijk en goed verwoord document  de pastorale visie vastgelegd. De titel van het document is ‘Blijf bij ons Heer’ en is op 14 maart jl. aan de samenwerkende parochies van Utrecht gepresenteerd. Het is de bedoeling het document in de geloofsgemeenschappen te bespreken.

U kunt het document verkrijgen door het onderstaande aan te tikken

Blijf bij ons Heer – Pastorale visie 2018-19=========================================================================================


VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE, GEBEDSACTIE OP BEPAALDE DAGEN, lees hier

Utrechtse Lourdesreis lees verder  en ook Lourdes 1   Lourdes 2,   Lourdes 3   Lourdes 4

 

 

 

 

   

 

.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               

                                                     

               

 

                                 

U kunt reageren of opmerkingen sturen naar:    e-mailadres: publiciteit@stmartinusutrecht.nl