St.-MARTINUS

 U bevindt zich op de afgeslankte website van de St. Martinusparochie te Utrecht, die  samenwerkt met de Salvatorparochie en de St.-Ludgerusparochie. Veel informatie ( voor zover mogelijk) kunt u vinden op: http://www.katholiekutrecht.nl .

Tijdelijk wordt aanvullend nieuws totdat alles over gezet is, op www.stmartinusutrecht.nl gepubliceerd. 

 


                               

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE RK. STAD UTRECHT   lees

Pastoor Ton Huitink gaat ons, dat wil zeggen Utrecht ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal verlaten. Hem is een grote opdracht waaronder herstructurering van de parochies in Overijssel en Flevoland gegeven. Ton Huitink was een kordaat bestuurder en tegelijk een pastor met gevoel en bewogenheid naar mensen. Wie met hem heel direct samen werkten wisten waar zij aan toe waren, hij luisterde, overwoog en kwam bijna altijd in gezamenlijkheid tot een reële basis om te kunnen werken en handelen.

Op 3 juni is er een afscheidsviering waarin Ton Huitink en Gert Jan Westerveld het pastorale team vaarwel zeggen. Een afscheid dat groots gevierd moet worden uit dankbaarheid jegens beiden want van zeer nabij heb ik ervaren en weet ik dat ieder van hen met alles wat in hun vermogen lag zich inzette voor de kerk en geloofsgemeenschappen ondanks de tegenstroom en afkalving van het gelovige deel. De parochies waar Ton naar toe gaat mogen er blij mee zijn zo’n pastoor die in de wereld staat te krijgen.

Nico Harmsen

 

——————————————————————————————————————– 

♣ overwegingen en preken, zie

Weekend vieringen , zie ook parochieblad Tussentijds

 

———————————————————————————————————————-

          KERKBIJDRAGE…  …  EN ANBI.    

            voor uitleg en formulieren, tik op de kerk, voor parochie informatie tik op ANBI  

=====================================================================

** Het pastoraal team heeft in een degelijk en goed verwoord document  de pastorale visie vastgelegd. De titel van het document is ‘Blijf bij ons Heer’ en is op 14 maart jl. aan de samenwerkende parochies van Utrecht gepresenteerd. Het is de bedoeling het document in de geloofsgemeenschappen te bespreken.

U kunt het document verkrijgen door het onderstaande aan te tikken

Blijf bij ons Heer – Pastorale visie 2018-19=========================================================================================


VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE, GEBEDSACTIE OP BEPAALDE DAGEN, lees hier

Utrechtse Lourdesreis lees verder  en ook Lourdes 1   Lourdes 2,   Lourdes 3   Lourdes 4


 

 

 

   

 

.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               

                                                     

               

 

                                 

U kunt reageren of opmerkingen sturen naar:    e-mailadres: publiciteit@stmartinusutrecht.nl